Voeding van het konijn

Een belangrijke oorzaak van scheef groeiende tanden en kiezen is de voeding. De ontwikkeling van de kiezen en de kaken kan afwijkend verlopen, waardoor de tanden en kiezen scheef ten opzichte van elkaar komen te staan, wanneer het konijn met zijn voeding onvoldoende (of in de niet correcte verhoudingen) vitamines en mineralen opneemt. Daarnaast is verkeerde voeding vaak de oorzaak van maagdarmklachten waardoor diarree kan ontstaan. De diarree plakt vaak aan de achterkant van het konijn waardoor ze makkelijk ten prooi kunnen vallen aan vliegenlarven (myiasis).

 

Qua voeding heeft het konijn per dag nodig

  • hooi in de ruif (dit is belangrijk voor goede vertering en ontlasting)
  • groenvoer: gras, wortel, brandnetel (niet te veel, anders krijgt het konijn te kampen met diarreeklachten)
  • 30-50 gram droog(kracht)voer per kilogram lichaamsgewicht. Dit droog(kracht)voer moet alle voedingsstoffen, vitamines en mineralen in de goede verhoudingen bevatten. En vervolgens moet het konijn  alle voedingsstoffen, vitamines en mineralen in de juiste verhoudingen opeten. Een gemengd droog(kracht)voer geeft deze garantie niet: het konijn zal vooral de voor hem lekkere onderdeeltjes opeten en de rest laten staan of uit de voerbak gooien. Alleen wanneer het droog(kracht)voer in een pellet vorm ("biks") aangeboden wordt is deze garantie er wel.

Het konijn hoeft niet meer dan één keer per dag gevoed te worden. Doe dit bij voorkeur ‘s avonds, het is immers een nachtdier.
Een konijn drinkt ongeveer 100 ml water per dag per kg lichaamsgewicht. Geef dit water het liefst in een drinkfles of een stenen bak: dit voorkomt omstoten.